Agent Jane Blonde Slot

Agent Jane Blonde Slot là máy đánh bạc xèng có năm guồng quay, chín đường trả thưởng (payline), gồm có:

 • Các biểu tượng thường xuyên
 • Biểu tượng hệ số vạn năng
 • Biểu tượng tặng thưởng
 • Ván chơi thưởng quay miễn phí
 • Tính năng đánh cược
 • Tính năng thành tích theo bảng thanh toán.

RTP trong Agent Jane Blonde Slot

Trò chơi này có RTP bằng 96,10%.

RTP là khoản cố định và không thay đổi.

Luật chơi Agent Jane Blonde Slot

Giới thiệu chung về Agent Jane Blonde Slot

 • Số điểm tín dụng đã cược trên mỗi đường trả thưởng tổng cược trên mỗi vòng quay chia cho số đường trả thưởng.
 • Luôn có các đường trả thưởng được kích hoạt vĩnh viễn cho mỗi lượt quay.
 • Tất cả các bảng thanh toán đều hiển thị số tiền thắng được cho mỗi kết hợp.
 • Chỉ một tổ hợp thắng thường được trả thưởng cho mỗi đường trả thưởng và bạn được trả thưởng khoản tiền có giá trị cao nhất.
 • Chỉ một tổ hợp thắng bằng biểu tượng tặng thưởng được trả thưởng cho mỗi lượt quay và bạn được thanh toán khoản tiền thắng cao nhất.
 • Tiền thắng với biểu tượng tặng thưởng và phần chơi thưởng được thêm vào tiền thắng thường.
 • Nêu bạn có một tổ hợp thắng, chiến thắng này sẽ được tô sáng trên các guồng quay. Nếu bạn không có tổ hợp thắng, ván chơi kết thúc và bạn có thể chơi lại.

Các biểu tượng thường xuyên trong Agent Jane Blonde Slot

 • Các biểu tượng khớp nhau phải nằm cạnh nhau trên 1 đường trả thưởng đã kích hoạt.
 • Các tổ hợp thắng thường sẽ trả thưởng trừ trái sáng phải, bắt đầu từ guồng quay xèng đầu tiên.
 • Các khoản trả thưởng thường phụ thuộc vào số tiền bạn cược trên mỗi đường trả thưởng.

Biểu tượng hệ số vạn năng trong Agent Jane Blonde Slot

 • Biểu tượng này nhân đôi số tiền trả thưởng của bất kỳ tổ hợp biểu tượng nào mà biểu tượng này hoàn thành dưới dạng biểu tượng vạn năng.
 • Biểu tượng này không thay thế cho biểu tượng tặng thưởng.
 • Biểu tượng này không không nhân khoản trả thưởng khi có tổ hợp riêng của mình.

Biểu tượng tặng thưởng

 • Không cần biểu tượng này xuất hiện trên một đường trả thưởng được kích hoạt cũng có thể thắng.
 • Biểu tượng này không được thay thế bởi biểu tượng vạn năng, biểu tượng hệ số.
 • Tiền thắng với biểu tượng tặng thưởng tùy thuộc vào tổng tiền cược của bạn.

Ván chơi thưởng quay miễn phí

 • Số tiền cược cuối cùng bạn đã cược trong ván chơi được sử dụng như số tiền cược trong các vòng quay miễn phí.
 • Có thể kích hoạt lại các vòng quay miễn phí.
 • Tiền thắng được tự động thu trong các lượt quay miễn phí.

Tính năng đánh cược trong Adventure Palace Slot

 • Mọi khoản tiền thắng sẽ kích hoạt tính năng đánh cược. Tính năng này sẽ không sử dụng được nếu tiền thắng của bạn vượt quá giới hạn kích hoạt đánh cược.
 • Bạn có thể chọn chơi tính năng này hoặc bỏ qua.
 • Nếu chọn đúng màu của lá bài thì tiền thắng của bạn sẽ được nhân đôi.
 • Nếu chọn đúng chất của lá bài thì tiền thắng của bạn sẽ được nhân bốn.
 • Bạn có thể cá cược tiền thắng cho đến khi đạt giới hạn đánh cược. Giới hạn đánh cược được cài đặt ở mức giới hạn số lượng hoặc năm lần đánh cược mỗi ván chơi.
 • Tiền thắng được tự động thu trong tính năng này.

Tính năng thành tích theo bảng thanh toán

 • Theo dõi trạng thái tiền thắng của bạn bằng cách tô sáng các tổ hợp biểu tượng mà bạn đã thắng được.
 • Khi bạn chiến thăng, tất cả các tổ hợp cho cùng một biểu tượng, trạng thái sẽ được tô sáng.
 • Các thành tích được làm nổi bật vĩnh viễn trên bảng thanh toán, ngay cả sau khi bạn thoát khỏi ván chơi.
 • Các khoản tiền thắng thay thế biểu tượng vạn năng không được ghi  thành tích.
 • Chính thắng quay miễn phí không được tính là thành tích.

Nhà cái lừng danh thiên hạ CMD368