Bikini party slot

 1. Bikini party slot là máy xèng có 5 guồng quay, 243 cách thắng và 250 xèng, gồm có:
 • Các biểu tượng thường xuyên
 • Biểu tượng vạn năng
 • Biểu tượng tặng thưởng
 • Ván chơi thưởng quay miễn phí
 • Tính năng quay lại
 • tính năng thành tích theo bảng thanh toán
  • Tính năng này có thể không khả dụng trong ván chơi mà bạn đang chơi.

Bikini party slot

Luật chơi Bikini party slot

Giới thiệu chung

 • Toàn bộ 243 đường trả thưởng được kích hoạt vĩnh viễn.
 • Khoảng cược của bạn phụ thuộc vào số xèng và kích cỡ xèng được chơi.
 • Hệ số cược của 25 áp dụng cho mỗi lần quay. Ví dụ: 5 xèng cho mỗi lần quay x hệ số cược 25 = tổng khoản xèng cược 125.
 • Tất cả các bảng thanh toán đều hiển thị số tiền được cho mỗi kết hợp
 • Chỉ một tổ hợp thắng thường được trả thưởng cho mỗi đường trả thưởng và bạn được trả thưởng giá trị của khoản tiền thắng cao nhất.
 • Tiếng thắng với biểu tượng tặng thưởng và phần chơi thưởng được thêm vào tiền thắng thường.
 • Nếu bạn có một tổ hợp thắng, chiến thắng này sẽ được tô sáng trên các guồng quay. Nếu bạn không có tổ hợp thắng, ván chơi kết thúc và bạn có thể chơi lại.

Bikini party

Các biểu tượng thường xuyên trong Bikini party slot

 • Các biểu tượng khớp nhau phải nằm cạnh nhau trên 1 đường trả thưởng đã kích hoạt.
 • Các tổ hợp thắng thường sẽ trả thưởng trừ trái sáng phải, bắt đầu từ guồng quay xèng đầu tiên.
 • Tiền trả thưởng phụ thuộc vào số xèng và mệnh giá xèng bạn cược cho mỗi vòng quay.

Biểu tượng vạn năng trong Bikini Party slot

 • Biểu tượng này chỉ xuất hiện trên các guồng quay 2 và 4.
 • Biểu tượng này không thay thế cho biểu tượng tặng thưởng.
 • Biểu tượng này không tạo ra tổ hợp thắng riêng.

Biểu tượng tặng thưởng Scatter

 • Không cần biểu tượng này xuất hiện trên một đường trả thưởng được kích hoạt cũng có thể thắng.
 • Biểu tượng này không được thay thế bởi biểu tượng vạn năng.
 • Tiền thắng với biểu tượng tặng thưởng tùy thuộc vào tổng tiền cược của bạn.

Ván chơi thưởng quay miễn phí

Số tiền cược cuối cùng bạn đã cược trong ván chơi được sử dụng như số tiền cược trong các vòng quay miễn phí.

TOàn bộ tiền thắng được gấp ba trong các lượt quay miễn phí.

Có thể kích hoạt lại các vòng quay miễn phí. Đã thêm các vòng quay miễn phí vào số vòng quay miễn phí còn lại của bạn.

Bạn không thể kích hoạt tính nay quay lại trong các vòng quay miễn phí.

Tiền thắng được tự động thu trong các lượt quay miễn phí.

 


Nhà cái lừng danh thiên hạ CMD368