#1 2020-09-02 19:39:13

LakeshaBig
Member
Registered: 2020-09-01
Posts: 5

cứ PR là nhức thì KH nghĩ rằng nói sạo

Điện thoạiĐiện thoại Android   Hãy bỏ định kiến   adnpop1 giờ  Bình luận: 0      Hãy bỏ định kiến Các seeder nhà bomfon hãy bỏ định kiến cái gì cũng nhức hết đi.
làm thì tệ mà cứ đòi nhức, cứ PR là nhức thì KH nghĩ rằng nói sạo.
.mà sạo thì chuyển thành lừa chỉ một tít tắc thôi.
Bỏ định kiến nhức thì mới bán hàng được.
(Muốn nhức thì chỉ có nhức.
.c.

Thôi)      2 thích    Chia sẻ  Báo xấu   anhtuanbmt95

eanhkim01     Tags: androidhỏi đápbphone   Bình luận.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB